Agnė Motiejūnė:
paslaugos mokykloms

Mokymų vedimas, pranešimai, tyrimai, strategijos rengimas, dalyvavimas projektuose ar darbo grupėse.

Mokymai apie įtrauktį ir bendrąsias kompetencijas

Šiai dienai kokybiškas ugdymas - tai ugdymas, kuris įtraukia kiekvieną mokinį, remiasi vertybėmis, kompetencijomis ir tampa įprasmintas. Tokiame ugdyme ypatingai svarbios tampa mokytojų minkštosios kompetencijos - gebėjimas įgalinti, užmegzti santykį, įtraukti, suprasti kiekvieno vaiko poreikius, sužaidybinti ugdymą ir jį individualizuoti kiekvienam vaikui.

Temos
 • Tikslingas aktyvių mokymosi metodų taikymas ugdant bendrąsias kompetencijas.

 • Technologijų galimybės siekiant sužaidybinti ir aktualizuoti ugdymą(si).

 • Įtraukti kiekvieną per kuriamą ryšį: praktika praktika praktika (2 dalys).

Kas kuria didžiausią vertę?
 • Praktiniai kokybiškų pamokų, metodų ir užduočių pavyzdžiai, kuriuos mokytojai gali perkelti į savo darbą.

 • Konkretūs technologiniai įrankiai, su kuriais mokytojai per mokymus turi galimybę iš karto parengti savo pamokas.

 • Konfliktinių, mokytojams kylančių situacijų su mokiniais ir / ar tėvais, aptarimas ir išsprendimas simuliacijos principu.

Trukmė

Ilgalaikė programa - 40 ak. val. Ilgalaikę programą sudaro keturi gyvi susitikimai, savarankiškas darbas, konsultacijos, papildoma medžiaga, norintiems gilintis į temą. Vieno gyvo susitikimo trukmė - 6 ak. val.

Galite rinktis visą programą arba po vieną temą atskirai.

Kaina

Priklauso nuo poreikių ir dalyvių skaičiaus.

Efektyvi komunikacija

Efektyvios komunikacijos mokymai yra parengti pagal tarptautinę NVC (angl. Non-Violent Communication) metodiką, kurios pradininku laikomas psichologas dr. M. Rosenbergas. NVC metodika sulaukė tarptautinio pripažinimo švietimo srityje - pagal šią metodiką yra kuriamos ir palaikomos mokyklos (Švedijoje, Slovėnijoje, Amerikoje ir jau Lietuvoje (kol kas tik privačios mokyklos)).

Temos

Mokyklų vadovams

 • Mokyklos vidinė ir išorinė komunikacija: nuo ko pradėti?

 • Kaip pritraukti ir išlaikyti mokytojus?

 • Mokyklos komunikacija su tėvais: kur brėžti ribą?

 • Efektyvi komunikacija siekiant pritraukti papildomus resursus

Mokytojams, pagalbos specialistams ir / ar tėvams

 • Kaip kalbėti, kad vaikai iš tiesų girdėtų?

 • Kaip valdyti sudėtingus konfliktus?

 • Kaip mokyti vaikus pagarbaus bendravimo?

 • Kaip (per pavyzdžius ir praktiką) išspręsti jums kylančias situacijas?

Mokiniams

 • Kaip atpažinti ir valdyti savo emocijas?

 • Kokia komunikacija yra efektyvi?

 • Kaip kurti tvarius santykius su aplinkiniais?

 • Kaip atpažinti ir atliepti savo poreikius?

Trukmė

Ilgalaikė programa - 40 ak. val. Ilgalaikę programą sudaro keturi gyvi susitikimai, savarankiškas darbas, konsultacijos, papildoma medžiaga, norintiems gilintis į temą. Vieno gyvo susitikimo trukmė - 6 ak. val.

Galite rinktis visą programą arba po vieną temą atskirai.

Kaina

Priklauso nuo poreikių ir dalyvių skaičiaus.

Mokymų diena su Jumis man paliko didelį įspūdį dėl jūsų autentiškumo, gebėjimo įgalinti kiekvieną dalyvį veikti ir neabejotino informacijos patikimumo moksliniu pagrindu. Visos sesijos metu jaučiausi saugi atvirai diskusijai ir radusi atsakymus į kylančius klausimus.

Ačiū Jums už tokius unikalius mokymus, kuriuose galėjau patirti atradimo džiaugsmą ir giliau susimąstyti apie švietime vykstančius (ne)standartinius procesus.

Laura Lapinskaitė, pradinių klasių mokytoja

Norite individualizuoto žvilgsnio?

Galime nemokamai aptarti Jūsų mokyklos situaciją bei poreikius ir pagal juos sudėlioti mokymų, veiklų ir konsultacijų planą.